تغذیه ماهیان دریایی

تغذیه ماهیان دریایی

محتوای تغذیه ماهیان دریایی بایستی سرشار از مواد مغذی ضروری ، مواد معدنی به علاوه ویتامین های موردنیاز جهت تامین و برآورد نیازهای تغذیه ای بدن و رشد مناسب آنان باشد.

نحوه تغذیه ماهیان دریایی

سیستم تکاملی ماهیان دریایی به گونه ای است که قادر به تغذیه از انواع مواد غذایی موجود در منابع آبی دریاها میباشند. این مواد غذایی میتواند شامل فیتوپلانکتون ها ، زئوپلانکتون ها ، میکروجلبک ها ، جانداران بی مهره قابل تحرک ، پولیپ های مرجانی به علاوه سایر ماهی های متفاوت باشد.

بعضی از تعداد ماهی ها ، جزو جانداران همه چیز خوار محسوب میشوند. اما برخی دیگر فقط از نوعی مواد غذایی مخصوص تغذیه میکنند.

در صورت پرورش چند گونه ی مختلف از ماهیان دریایی ، بایستی اقدام به تامین و برآورد نیازهای تغذیه ای هر گونه از آن ها کنید.

دقت کنید ، غذادهی مناسب به جانداران آبزی میتواند سبب افزایش مقاومت و تقویت سیستم ایمنی بدن آنان گردد. تقویت سیستم ایمنی بدن سبب بروز بیماری های کمتر میگردد.

اما غذادهی نامناسب و ناکافی میتواند منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن آنان و افزایش ابتلاء آنان به عوامل بیماری زای مختلف و در نتیجه بیماری گردد.

مواد غذایی مورد علاقه ماهیان دریایی ، خوراک منجمدی همچون جانور آرتمیا به علاوه میگوی مایسیس میباشد.

البته جانور آرتمیا برخوردار از میزان ارزش غذایی کمی است ، به همین دلیل تاثیر فراوانی بر روی وزن گیری و رشد ماهی ها نخواهد داشت.

تغذیه ماهیان دریایی
تغذیه ماهیان دریایی

رژیم غذایی کامل

پرورش دهندگان جانداران آبزی بایستی از مواد غذایی خشک جهت تغذیه ماهیان دریایی خود استفاده کنند.

مواد غذایی بایستی سرشار از مواد مغذی ، مواد معدنی به علاوه ویتامین های موردنیاز جهت تامین نیازهای تغذیه ای بدن آن ها باشد.

تغذیه از مواد غذایی مناسب و برخوردار از سطح کیفی بالا بعنوان نوعی رژیم غذایی کامل برای ماهی های دریایی محسوب میشود.

دفعات تغذیه ماهیان دریایی

اکثر ماهیان دریایی دفعات زیادی در طول روز تمایل به مصرف مواد غذایی دارند. بطور معمول آن ها بایستی (۶) مرتبه در طول روز مواد غذایی مصرف کنند.

پرورش دهندگان ماهیان دریایی میتوانند جهت غذادهی به آنان از فیدرهای خودکار مخصوص آبزیان استفاده کنند. این فیدرهای خودکار در طول روز به میزان مناسبی در طول روز اقدام به رهاسازی مواد غذایی جهت غذادهی ماهیان دریایی استفاده میکنند.

تغذیه ماهیان دریایی
تغذیه ماهیان دریایی
کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه آبزیان میباشد. طراح : یاسر عباس نیا
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.