پرش ماهی قزل الا

پرش ماهی قزل الا

پرش ماهی قزل الا در استخرهای پرورشی میتواند بیانگر وضعیت مطلوب آن باشد. اما عدم پرش و فعالیت این ماهی بیانگر راضی نبودن آن از شرایط موجود است.

منظور از پرش ماهی قزل الا چیست؟

ماهی قزل آلا جزو منابع اساسی تامین پروتئین جهت مصارف انسانی است. این ماهی جزو جانداران آبزی پرورشی است که توسط اکثر پرورش دهندگان جانداران آبزی مورد پرورش قرار میگیرند.

یکی از رفتارهای مورد توجه این گونه از ماهی های پرورشی ، پرش آن است. بعبارتی ماهی قزل آلا در برخی مواقع به دلایلی ناشناخته از آب به بیرون میپرد.

این پدیده جزو پدیده های رایج در میان استخرهای پرورش ماهی قزل آلا میباشد. به اعتقاد برخی از اشخاص این ماهی به علت پاکسازی بدن خود از ضایعات این کار را انجام میدهد. اما برخی دیگر از اشخاص معتقدند که پرش ماهی قزل الا ناشی از بروز تحولات هورمونی در بدن آن است.

علت پرش ماهی قزل الا جزو مجهولات ذهنی است اما میتوان از این پدیده جهت آگاهی از ترفندهای مدیریتی موجود استفاده کرد. بعبارتی پرش یا عدم پرش این ماهی میتواند به پرورش دهندگان جانداران آبزی بفهماند که روش مدیریت ، مراقبت و تغذیه ماهی مناسب یا نامناسب است.

پرش ماهی قزل الا
پرش ماهی قزل الا

عدم پرش ماهی قزل الا بیانگر چیست؟

دقت کنید ، عدم پرش ماهی قزل الا میتواند بیانگر عدم خشنودی آن ها باشد. بعبارتی فعالیت کم ماهی قزل الا بیانگر ناراضی بودن آن از شرایط موجود است. امکان دارد این ناراضی بودن به علت کمبود میزان اکسیژن ، عدم انتشار مواد غذایی و وجود جانداران شکارچیان نزدیکی آن باشد.

در اینصورت پرورش دهندگان بایستی به ارزیابی و کاوش علت ناراضی بودن آن کنند. و پس از آگاهی از علت عدم فعالیت بایستی اقدام به رفع و درمان آن کند. در کل ، پرورش دهندگان جانداران آبزی ، بایستی در بازه های زمانی مقرر به ارزیابی ، سنجش به علاوه معاینه رفتارها و برخوردهای جانداران آبزی پرورشی خود بپردازد.

اگر کنترل وضعیت و شرایط جانداران آبزی پرورشی از نزدیک و بصورت مستقیم برای پرورش دهندگان جانداران آبزی سخت است. آن ها میتوانند بصورت غیر مستقیم با نوعی دستگاه به نام (ROV) به کنترل از راه دور ماهی های پرورشی خود بپردازند.

پرش ماهی قزل الا
پرش ماهی قزل الا
کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه آبزیان میباشد. طراح : یاسر عباس نیا
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.